Palvelut

Reseptien uusiminen

Apteekkiin voi jättää uusittavaksi alle vuosi sitten laaditun lääkereseptin. Viimekädessä lääkäri päättää reseptin uusinnasta. Hän saattaa myös lähettää pyynnön saapua vastaanotolle. Sähköisen reseptin uusimiseen tulee varata aikaa 8 päivää. Apteekin reseptinuusimispalvelu on maksullista.

Annosjakelu

Onko käytössäsi useita säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä? Tuntuuko, että on haastavaa muistaa ottaa lukuisia lääkkeitä ja oikeaan aikaan? Ota avuksesi apteekin annosjakelupalvelu. Annosjakelussa saat lääkkeet kerta-annospusseihin pakattuina tavallisesti kahden viikon jaksoina. Tule keskustelemaan tästä palvelusta. Palvelu on maksullinen.

Lääkejätteiden vastaanotto

Käyttämättä jääneet ja vanhentuneet lääkkeet ovat ongelmajätettä eikä niitä tule heittää talousjätteen sekaan. Apteekit ottavat maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättä jääneitä lääkkeitä. Kaikki apteekkiin palautetut lääkkeet toimitetaan ongelmajätelaitokselle jatkokäsittelyä varten.

Apteekissa suoritettavaa esilajittelua helpottaa, jos pakkaat

  • elohopeakuumemittarit erillään
  • jodia sisältävät lääkkeet erillään esim. joditabletit ja  jodia sisältävät liuokset
  • neulat erillään

kanta-asiakkuus